Friday, April 5, 2024
Aktuale

Banorët e rrugës “Sejdi Rama” pa ujë për shkak të riparimit të gypit

rADONIQI FOT 1K.R.U.”Radoniqi” njofton konsumatorët e rrugës “Sejdi Rama “ se për shkak të ndërrimit të gypit nga beton azbesti në gyp të polietilenit me dt. 06, 07 dhe 08.07.2015 do të ketë ndërprerje te furnizimit me ujë.

Ndërprerja do të fillojë të hënen në ora 8:00.
K.R.U.”Radoniqi”falënderon konsumatorët për mirëkuptim!