Friday, April 26, 2024
Aktuale

Energjia elektrike më e shtrenjtë nga 9 Shkurti

Më në fund, pas debateve të shtumta “pro” dhe “kontra” ngritjes së çmimit,  Zyra e Rregullatorit të Energjisë (ZRRE) ka miratuar vendosjen e bllokut tarifor në 800 kWh. Propozimi është bërë në mbledhjen e Departamentit të tarifave të martën dhe është miratuar në mënyrë unanime.

“Ky bllok të zhvendoset në 800 kilovatë orë. Struktura e re tarifore deri në 800 i inkurajon konsumatorët që t’i shfrytëzojnë të dy tarifat. U ofron konsumatorëve që të shfrytëzojnë energjinë në mënyrë efikase me 5,9 cent kWh. Për ata që konsumojnë mbi 800 është tarifa e lartë prej 12 cent dhe tarifa e ulët 6 cent. Njëkohësisht edhe në deri 800 tarifa e ulët prej 3 cent dhe tarifa e lartë prej 7 cent”, është thënë nga Departamenti i tarifave në ZRRE.

Sipas ZRRE-së, rreth 20% e tejkalojnë këtë bllok të konsumit tarifor. Ndërkohë, sipas vendimit të ri, për bizneset nuk do të ketë bllok-tarifë.

Tarifat e reja do të hyjnë në fuqi me datë 9 shkurt 2022 dhe do të aplikohen deri më 31 mars 2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *