Friday, June 7, 2024
AktualeLajme

Gjakova dhe Plava me një projekt për qytete të pastra

INICIATIVA TË PËRBASHKËTA NDERKUFITARE PËR NJË MENAXHIM ME TË MIRË TË MBETURINAVE”

Projekti me koncept të ndarjes së mbeturinave në burim në frakcione të thatë dhe të lagështa pas 18 muajve ka arritur në përfundim dhe me impakt përmirësimin e kushteve mjedisore  në zonën ndërkufitare përmes edukimit dhe mbështetjes teknike në menaxhimin e mbeturinave.

Kompania Regjionale e Mbeturinave “Çabrati” me 26 Gusht.2020, organizoi konferencën përmbyllëse me rastin e përfundimit të projektit “Iniciativa ndër-kufitare për një menaxhim më të mirë të mbeturinave” në kuadër të Programit ndër-kufitarë IPA-Mal i Zi-Kosovë. Projekti është implementuar nga organizata komunale “Komunalne Djelatnosti” në Plavë të Malit të Zi në partneritet me KRM “Çabrati” në Gjakovë, i financuar nga BE dhe Programi ndër-kufitar Mal i Zi-Kosove 2014-2020. Fillimisht Nehar Gerqari, ushtrues detyre i drejtorit në KRM Çabrati tha se ky projekt ka një rëndësi tejet të madhe për komunën dhe vet kompaninë.  Ndërkaq, koordinatorja e këtij projekti Iliriana Efendija ka thënë se qëllimi i përgjithshëm i programit është të përmirësojë standardet dhe cilësinë e jetës së njerëzve në zonën e programit nëpërmjet zhvillimit ekonomik, social dhe mjedisorë të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës të rajonit në respekt të trashëgimisë së përbashkët kulturore dhe natyrore. Efendija ka shpalosur disa nga arritjet e projektit që kanë të bëjnë me:

Mbrojtje të mjedisit dhe zhvillim ekonomik në rajonet ndërkufitare përmes trajtimit më efikas të mbeturinave

Krijim të një sistemi të grumbullimit selektiv dhe trajtim  të mbeturinave komunale në zonat urbane të komunave  Gjakove dhe Plavë

Vendosja e parakushteve teknike për menaxhimin e integruar të mbeturinave në dy komunat

Edukim i përhershëm i akterëve kryesorë në administrimin e integruar të mbeturinave komunale

Projekti “Iniciativa ndër-kufitare për një menaxhim më të mirë të mbeturinave” sipas Efendisë, ka inkorpuruar gjitha shtresat e popullatës e në veçanti fëmijët për të ngritur vetëdijen për një qytet të pastër. Pas prezantimit detal të aktiviteteve të zhvilluara deri me tash në Gjakovë dhe Plavë, u zhvillua një diskutim nga përfaqësuesit e organizatave të ndryshme që e vunë në pah punën e mirë që është bërë në të mirën e ambientit. Vlera projektit ishte 315,724.71 Euro . BE participon me 84.25% dhe partnerët e projektit me  15.75%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *