Wednesday, April 3, 2024
Gjakova Presss

Gjakova lartë me Indeksin e Konkurrencës për të bërë biznes

UBO ConsultingPër të zhvilluar edhe më tutje “Indeksin e Konkurrencës së Komunave për vitin 2014”  Agjencioni i Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar USAID dhe agjencioni UBO Consulting, të enjten  në Pejë  organizoi  një takimi informues me autoritetet lokale të komunave të Dukagjinit  për të diskutuar mbi të arriturat e Indeksit të Konkurrencës së Komunave  si dhe planifikimet për këtë vit. Në këtë takim  moren  pjesë edhe përfaqësues të Drejtorisë së Buxhetit dhe Finnacave të komunës së Gjakovës.

Valon Feka, menaxher I këtij projekti theksoi se  gjatë tri viteve të fundit, IKK ilustron një trend  pozitiv në mjedisin e biznesit, pavarësisht  stagnimit ekonomik dhe vështirësive në klimën  e biznesit Evropian dhe global. Në mënyrë të  veçantë, rezultati i mesatareve komunale është  rritur nga 39 në vitin 2011 në pothuajse 46 në vitin e kaluar. Komuna e Gjakoves,  bazuar në anketimin e bërë me bizneset gjakovare nga Ubo Konsulting del të radhitet e treta komunë në vend kur është fjala e krijimit të kushteve për të bërë biznes. Pergjithsisht në nivel vendi sipas ketij indeksi ky rezultat konfirmon përmirësimin  e Kosovës në renditjen e Bankës Botërore ku  Indeksi i Bërjes së Biznesit nga 126 në vitin 2012 arrinë në poziten e 98 në vitin 2013.

Feka më tutje duke shpalosur raportin e hulumtimit të nivelit të klimes së të bërit biznes ,  theskoi se Sektori i biznesit të Kosovës duhet ta hedh një hap  para nga bizneset mikro dhe ato të vogla në biznese  të mesme. Për këtë qëllim konsiderohet se  për të arritur nivelin e rritjes,  vendi ka  nevojë për të trajtuar varfërinë dhe papunësinë e  madhe gjatë viteve të ardhshme . Me këtë imperativ  për rritjen e sektorit privat në Kosovë, Indeksi i  Konkurrencës Komunale ka mundësinë për  të luajtur një rol të vlefshëm. Për tri vitet e fundit  IKK ka  identifikuar qeverisjen ekonomike dhe trendet e  mjedisit të biznesit, renditjen e performancës së  komunave, dhe, nga ana tjetër, ka nxitur një dialog  historik në lidhje me klimën e biznesit ndërmjet qytetarëve dhe qeverive në nivelin lokal.