Wednesday, April 3, 2024
AktualeLajme

Hiqen kushtëzimet për regjistrimin e automjeteve

Drejtoria për Punë të Përgjithshme Administrative  e Gjakovës, me  urdhër të posaçëm ka hequr vendimin e deritashëm komunal sipas të cilit qytetarët janë kushtëzuar që për regjistrimin e automjeteve të tyre, t’i kryenin obligimet ndaj shërbimeve publike.

kuvendi-komunes-objektiSipas Zyres per Informim te KK te Gjakoves,  theksohet se Drejtoria për Punë të Përgjithshme Administrative, në përputhje me mandatin e saj të përcaktuar me Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale, Statutin e Komunës dhe shkresës shpjeguese të Ministrisë të Administrimit të Pushtetit Lokal merr vendim përmes së cilit njoftohen qytetarët, bizneset dhe operatorët ekonomik.

“Ndërpritet urdhëresa e kushtëzimit për ofrimin e shërbimit të qytetarëve mbi taksën për regjistrimin e automjeteve motorike nga ana e Komunës së Gjakovës për kryerjen e obligimeve të tyre ndaj ndërmarrjeve publike, pra nuk do të aplikohet sepse nuk ka bazë ligjore”, thuhet në komunikatë ndërsa numërohen se hiqen kufizimet e shërbimeve me pagesë të faturës së mbeturinave, faturave të ujit dhe të ngrohjes qendrore.