Friday, September 29, 2023
AktualeLajme

Komuna zbaton Ligjin për Faljen e Borxheve Publike

kuvendi komunalKomuna e Gjakovës, ka filluar me zbatimin e Ligjit për Faljen e Borxheve Publike. Sipas këtij Ligji, nga falja e borxheve publike për periudhën deri me 31 Dhjetor 2008, përfitojnë të gjithë tatimpaguesit të cilët kanë obligime të pashlyera nga tatimi në pronë, me kusht që të njëjtit të kryejnë pagesën e plotë të obligimeve për periudhën nga 1 Janari 2009 deri me 31 Dhjetor 2014. Pagesa e plotë e kryegjësë mund të bëhet kurdoherë brenda një viti nga data e hyrjes në fuqi e Ligjit, respektivisht deri me 2 Shtator 2016. Tatimpaguesit e këtillë, përveç faljes së tërësishme të borxhit për periudhën deri me 31 Dhjetor 2008, do të përfitojnë edhe me faljen e dënimeve dhe kamatave për periudhën 1 Janar 2009 deri me 31 Dhjetor 2014.

Borxhet e pashlyera deri me 31 Dhjetor 2008, ku shuma totale e borxhit bazë është nën 100 €, do të fshihen në mënyrë automatike.  Kërkesën për pjesëmarrje në programin për faljen e borxhit nga tatimi në pronë, mund ta gjeni në Zyrën e Tatimit në Pronë pranë Komunës së Gjakovës.