Wednesday, April 10, 2024
Aktuale

Krena që ia shton bukurinë Gjakoves

gjakkkk
Foto UNDP

Krena është lumi që ndanë Gjakovën në dysh-këndej kah qyteti ri dhe  andej kah qyteti i vjetër me Çarshinë karakteristike e tutje Kodrës së Çabratit,  por që ia shton bukurinë në të gjitha stinët e më së shumti në verë. Ngado që ta shikosh këtë lum,  jo që ndanë qytetin, por i bashkon shikimet nga toka e nga qielli. Kjo pamje atraktive  e Gjakovës, falë lumit Krena, do të duhej të na shoqëronte gjithnjë për ta dashur këtë lum akoma më shumë dhe për ta mirëmbajtur në dimër e verë.

Për hirë të kësaj pamje është mëkat ta mbushim  me mbeturina!