Tuesday, April 9, 2024
AktualeLajme

Kuvendi komunal miraton kërkesa edhe për bizneset

asamblea int

Kuvendi Komunal i Gjakovës, të enjten  mbajti  mbledhjen e dymbëdhjetë ku  fillimisht u prezantua informata financiare për periudhën Janar-Shtator 2014. Me këtë ast u th se Komuna e Gjakovës ka arritur që të ngris të hyrat vetanake për 200.000 euro më shumë krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2013.

Gjithashtu, Komuna e Gjakovës ka realizuar planifikimet buxhetore 85%, ndërsa sfidat që është përballur qeverisja e re nuk kanë qenë të lehta. Ekzekutivit në Gjakovë i mbesin ende barrë edhe 2.5 milion euro borxhe të trashëguara, por megjithatë edhe përkundër këtij fakti të pamohueshëm, Komuna ka arritur që disa projekte ti realizoj edhe përmes donacioneve të përfituara nga organizata të ndryshme.
Në këtë mbledhje me debate të gjata u shqyrtuan disa kërkesa për dhënien në shfrytëzim të tokës komunale për investitorë të cilët do të nxisin edhe hapjen e vendeve të reja të punës.

Këshilltarët komunal I dhanë dritën jeshile kërkesës së Kuvendit Françeskan në Gjakovë ka   për dhënien në shfrytëzim të pronës komunale në sipërfaqe prej 0.97 hektarë, në parcelën me nr. 3206/1, ZK. Gjakovë-Qytet, në ish pronat e kazermës tek Ura e Tabakut. Aty do të ndërtohet një shtëpi azili për pleqtë, një parking dhe terrene sportive. Mirëpo ka pasur edhe diskutime kundërshtuese për faktin se ajo pronë vitin  kaluar nga Asambleja komunale është dedikuar për Kampusin e universitetit të Gjakovës. Zyrtarët komunal kanë thënë se kjo sipërfaqe nuk e pamundëson realizimin e Kampusit universitar.

Edhe kur është Shqyrtuar  kërkesa e Firmës  Hirano Mushroom, SHPK,  për ndarjen e një parcele për kultivimin e këpurdhave “shitake” skaj brigjeve të lumit Erenik në afërsi të Shkugëzes, ka pasur mendime të kundërta. Këshilltarët kanë kërkuar që të vehen kritere për dhënien në shfrytëzim të pronës komunale dhe të mos favorizohen biznese të caktuara.

Pas një pune të gjatë në mbledhjen e sotme është miratuar edhe Lista e propozimeve të Komisionit për Emërtimin e Rrugëve të Komunës së Gjakovës. U tha se në këtë listë janë rreth 900 emërtime të rrugëve dhe shesheve dhe se ky emërim është bërë në bashkëbisedim me shoqatat e dala nga lufta, institucionet fetare, shoqëria civile, Bashkësitë lokale dhe grupet tjera të interesit. Pothajse gjithë diskutuesit kanë lavdëruar punën e Komisionit.