Saturday, February 3, 2024
Aktuale

Mbi 700 Mësimdhënëse në shkollat e Gjakovës

Shkolla Mazllum Këpuska

 

Femrat janë dëshmuar si eksperte në shumë fusha të jetës e të punës, mirëpo arritjet në arsimin e brezave të rinj lënë gjurmë,pavarësisht sfidave që ato I ndjek ky profesion, u tha të mërkurën në një debat me temën,” Të arriturat  e gruas dhe sfidat në fushën e arsimit”, që Grupi I Grave Asambleiste të Gjakovës e organizoi me rastin e 8 Marsit –Ditës Ndërkombëtare të Gruas,  mbështetur edhe OSBE-ja.

Shumë nga gratë pjesëmarrëse që vinin nga shkollat e Gjakovës prezantonin punën që bëjnë në arsimin dhe edukimin e brezave të rinj. Përvoja e tyre shumëvjeçare  në punën e përditshme me nxënës ballafaqoi mendime e ide që mëtonin të ngrisin cilësinë e arsimit duke funksionalizuar trekëndëshin :nxënësi- prindi- mësuesi.

Ndërkaq  Gjylqizare Xharavina,kryetare e GGAGJ  nxori në pahë sfidat kryesore që preokupojnë shoqërinë tonë: Braktisja e shkollimit, cilësia e arsimit, vështirësitë financiare të nxënësve udhëtarë e tjera.

“Meqë në shkollat tona ka më shumë mësimdhënës femra , një potencial kaq I madh  tregon për një rëndësi të madhe që ka trajtimi I çështjeve që preokupojnë arsimin” tha Xharavina duke debatuar rreth gjendjes momentale të arsimit dhe mundësisë së ngritjes  së cilësisë të arsimit në Komunën e Gjakovës

Duke marrë pjesë në këtë debat, Silvana haxhikadrija, drejtoresh e Arsimit në Gjakovë tha se , puna e mësimdhënëses është edhe atraktive dhe shumë e preferuar për femrat. Kjo dëshmohet edhe me faktin se nga 960  mësimdhënës të shkollave fillore të Gjakovës janë 560 femra, ndërsa nga 273 mësimdhënës të shkollave të mesme, 144 janë femra.

Ajo u përgjigj në tri çështjet sfiduese të arsimit. Sa i takon braktisjes së shkollimit, Haxhikadrija tha se   janë në vazhdimësi përpjekjet për uljen e numrit të nxënësve që braktisin shkollimin, ndërkohë që kjo dukuri nuk është më shumë prezente te vajzat sic mendohet në shikim të parë. Këtë mendim e “rrëzojnë” të dhënat e prezantuara  , sipas të cilave, në komunën e Gjakovës,  prej 117 nxënësve të shkollave fillore ,përkatësisht të klasave nga e gjashta tek e dhjeta, 56 femra kanë braktisur shkollimin ndërsa 61 ishin meshkuj. Ndërkaq në shkollat e  mesme kjo dukuri është më prezentë, sepse shkollimin e braktisur 180 nxënës, prej tyre 153 meshkuj dhe 27 femra.