Wednesday, April 3, 2024
Gjakova Presss

Mirëmëngjesi qyteti im

qavat marrin nuseAcari duket se përkohësisht ka ikur. Mëngjesi i sotëm i 29 Janarit me temperatura mbi zeron,  ka zbritur në qytetin tonë,  pos me punëtorët e paktë e të hershëm të ndërrimit të parë dhe taksive që marrin pasagjerët e parë,   me ritmin e mijëra  zogjve karakatristik(të njohura në popull si qava), që i takojmë çdo ditë posaçërisht në parkun e qytetit. Sapo ka gdhirë dita ato kanë marrë qiellin. Ato janë bërë pjesë e përditshmërisë që bashkë me fluturimin kanë edhe zërin që jehon në qetësinë e mëngjesit dhe thuase thonë :Mirëmëngjesi Gjakovë! Në popull,  kur zogjtë e tillë fluturojnë në tuba të mëdha si këto në fotografi,  thonë: Qavat kanë marrë nuse!!!