Thursday, April 25, 2024
Gjakova Presss

Në Gjakovapress nr. 178 : Heroizmi i Dah Polloshkës bazuar në epikën popullore historike

HEROIZMI I  DAH  POLLOSHKËS BAZUAR NË EPIKËN POPULLORE HISTORIKE

Shkruan: Dr. Sc. Shefqet Dinaj

Kultura tradicionale e një populli kombformues është komplekse dhe e pasur, megjithatë bën diferencën te popujt e ndryshëm.

Kultura tradicionale e popullit shqiptarë përmban doket, zakonet, mënyrën e jetesës kolektive, komunikimin dhe krijimtarinë gojore, e cila është më e hershme se kultura e shkruar. Prandaj , kultura gojore për çdo popull ka qenë baza ku u mbështet e gjithë letërsia e shkruar, çoftë në temat e subjektet e saj, ashtu dhe në strukturim e komunikim.

Sipas Aristotelit: Poezia krijon përngjasime me ngjarjet, historia mëton të dëshmojë…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *