Saturday, April 27, 2024
Të përgjithshme

Në këtë numër të Gjakovapress: Ecuri pune në KRU Gjakova

Kompania rajonale e ujësjellësit Gjakova vazhdon të përmbushë  kërkesat e mbi 250 mijë banorëve për ujë të pijes. Rreth 300 punëtorët e kësaj kompanie e kanë përmbyllur me sukses vitin 2022 duke qenë në shërbim të plotë të konsumatorëve duke iu siguruar furnizim të rregullt me ujë të pijes. Por, kryeshefi ekzekutiv i KRU Gjakova, Hasan Krasniqi, i cili anipse ishte zgjedhur drejtor në Janar, punën e filloi më 3 Tetor 2022,  përkundër sfidave me të cilat ballafaqohen, kërkon rezultate akoma më të mëdha pasi kjo kompani falë  aseteve tejet të rëndësishme që ka, mundë të arrijë më tepër. Sfida kryesore mbetet ulja e humbjeve të ujit që vjen nga rrjeti i vjetruar dhe keqpërdoruesit  e që shkon deri në 47%. Mbi 33 milion euro është vlera që në vete ngërthen ndërrimin e gypave komplet të azbesti me ata bashkëkohor, si një projekt madhor i KRU Gjakova.

…gjerësisht në numrin më të ri të Gjakovapress 169 online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *