Në Shkugëz strehimore për pensionistë

pensionistetMe organizim të Sindikatës së Pavarur të Pensionistëve dhe Invalidëve të Punës në Gjakovë,  është mbajt një takim i përbashkët i pensionistëve të të gjitha kategorive, përfshirë edhe pensionistët e moshës mbi 65 vjeç.

Kryetari i organizatës sindikale të pensionistëve në Gjakovë, Esat Resyli, ka veçuar faktin se Kosova është vendi i vetëm në Evropë, që nuk e  ka  Ligjin për Sigurimin Pensional e Invalidor, mungesa e tq cilit  i ka sjellë ata në gjendje të mjerueshme. Ndërsa  kërkesat e tyre janë që pensionet të jenë 60 përqind e të ardhurave mesatare në Kosovë.

Poashtu, në këtë takim u potencua edhe nevoja që të bëhet edhe kategorizimi i pensioneve, sipas kritereve të përcaktuara me ligj.

E, përfaqësuesi i Komunës pas dëgjimit të kërkesave të kësaj kategorie, u shpreh se do të ndihmojnë me aq sa kanë kompetenca në nivel lokal.

Kryesuesi i asamblesë komunale, Luan Gola,  ka thënë se përkundër faktit se komuna pas zgjedhjeve të fundit ka dale me obligime të shumta, një gjë e tillë nuk do të jetë pengesë për angazhim në mbështetje të kërkesave të pensionistëve. Ai ka njoftuar se komuna, tashmë ka ndarë një hapësirë në Shkugës ku parashihet të ndërtohet një strehimore për persona të moshës së tretë, që kanë mbet pa mbikëqyrje përkatëse. Ndërsa  kryetari i Federatës Sindikale të Kosovës, Riza Shala,  foli për anashkalimin e të drejtave themelore të pensionistëve, tash e 14 vite me radhë.

Siç u shprehën të gjithë pensionistët në këtë takim, i mban shpresa se këto kërkesa të tyre të shfaqura sot nuk do të hasin në vesh të shurdhër dhe se si të tilla do të merren parasysh.