Friday, April 26, 2024
Aktuale

Për një Gjakovë të pastër

Çabrati

 

Në vazhdën e projekteve dhe angazhimeve të përhershme për mirëmbajtje të pastër të ambientit ,Bordi I Drejtorëve të KK të Gjakovës ka  kërkuar bashkëpunim me  qytetarët që me në saje të ndërgjegjes së tyre të japin kontributin e drejtpërdrejtë për një mirëqenie ekologjike. Në veçanti në kuadër të bashkëpunimit dhe angazhimit me qytetarët kërkohet që një kontribut të tillë ta japin me përkushtimin e tyre ndaj hapësirave të pastërta duke mos hedhur mbeturina në hapësira joadekuate ku për pasojë krijohen deponi të egra dhe një imazh aspak i mirë dhe i ndotur që mund të sjellë edhe pasoja tjera. Po ashtu kërkohet qytetarët që mos të vazhdohet me hedhjen e mbeturinave në lumenj  posaçërisht në lumin Krena ku edhe përkundër disa ndërhyrjeve në vazhdimësi për pastrim megjithatë nga disa qytetarë vazhdohet me hedhje masive të mbeturinave të cilat ndalojnë në shtratin e lumit dhe më pas imponohen edhe reagime tjera për pastrim që nuk rezulton e mjaftueshme për shkak të dukurisë.

Për të japur kontributin si qytetarë për një ambient të pastër, të gjelbër dhe të shëndoshë nga Drejtoria e Shërbimeve Publike  apelohet që të kryhen edhe obligimet financiare ndaj kompanisë rajonale të mbeturinave “Çabrati” , me qellim të  funksionimit me sukses të duhur të  saj. Për një ambient të pastër kontributin mund ta jep secili qytetarë në forma dhe mënyra të ndryshme, në radhë të parë duke treguar ndërgjegjshmëri në ruajtje të vazhdueshme të saj që është pikënisje për një zhvillim dhe ambient më ekologjik çfarë e duan dhe e meritojnë gjithë qytetarët pa përjashtimisht. Ndaj, Kuvendi Komunal apelon tek qytetarët për më shumë ndërgjegjshmëri për një ambient të shëndosh, pa mbeturina në rrugë, në lumenj dhe në hapësira tjera urbane dhe rurale.