Saturday, April 6, 2024
AktualeLajme

Universiteti i Gjakoves Fehmi Agani kërkon drejtime të reja

Universiteti Fehmi AganiUniversiteti Publik i Gjakovës “Fehmi Agani” ka aplikuar në Agjencinë e Akreditimit të Kosovës për hapjen e programeve dhe njësive të reja akademike.

Sipas drejtuesve të këtushem, është aplikuar për themelimin e programit të ri, gjegjësisht Fakultetit të Shkencave Sociale, me degët Administratë Publike, Marrëdhënie Ndërkombëtare me Integrime Evropiane si dhe Shkenca Politike, pastaj për hapjen e Fakultetit të Shkencave të Aplikuara, me drejtimet Bio-teknologji dhe Pylltari si dhe shtimin e kapaciteteve të fakulteteve ekzistuese. Në  fakultetin Filologjik është aplikuar për hapjen e degës së Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane, në fakultetin e Mjekësisë dega Fizioterapi dhe në fakultetin e Edukimit, dega e Edukimit në fëmijërinë e hershme, një degë kjo e re për Kosovën.