Thursday, April 25, 2024
Lajme

Universiteti “Fehmi Agani” marrveshje me Minisitrinë e Shëndetësisë

Ministria e shendetsise nenshkrimiNë Prishtinë u nënshkrua Marrëveshja e bashkëpunimit midis Ministrisë së Shëndetësisë, Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës (SHSKUK) dhe Universitetit të Gjakovës “Fehmi Agani”.

Nënshkrues të kësaj marrëveshja janë Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani, kryesuesi i ShSKUK-së Jusuf  Dedushaj dhe Rektori themelues i Universitetit të Gjakovës, Bajram Nuraj.

Kjo marrëveshje bashkëpunimi ka për qëllim mbështetjen e vazhdueshme të Universitetit të Gjakovës “Fehmi Agani” nga MSh-ja dhe SHSKUK-ja, konkretisht marrëveshja është në shërbim të rregullimit të bashkëpunimit ndërmjet MSh-së, SHSKUK-së dhe Fakultetit të Mjekësisë të UGJ “Fehmi Agani”.

Kjo marrëveshje e obligon MSh-në dhe SHSKUK-në, që t’u ofrojnë hapësirat, pajisjet dhe asistencën e duhur teknike, përfshirë resurset e nevojshme profesionale njerëzore për mbështetje të mbarëvajtjes së pjesës praktike të studentëve të FM të UGJ “Fehmi Agani”, duke qenë kështu bazë mësimore e pjesës praktike të studimeve për studentët e këtij fakulteti.