Monday, April 1, 2024
Gjakova Presss

Shoqata e Intelektualëve ‘’Jakova’’ me drejtues të ri

Kryesia e Shoqatës së Intelektualëve‘’Jakova’’ në mbledhjen e saj të rregullt  dhe  krahas debateve për punën e deritashme, arritjet dhe sfidat ,  zgjodhi organet e reja të Shoqatës . Kryetar i Kuvendit të Shoqatës u zgjodh Akademik Jusuf Bajraktari kurse kryetar i Shoqatës Jakova , Prof. Dr. Ruzhdi Sefa.

Kryesia e re vendosi njëzëri që udhëheqësit e deritashëm të Shoqatës,  Prof.Dr. Masar Rizvanolli dhe Prof. Xhevat Koshi, për kontributin dhe punën e suksesshme të Shoqatës të propozohen për Qytetar Nderi të Gjakovës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *