Wednesday, June 5, 2024
AktualeGjakova Presss

TË PABAZA PARASHIKIMET PËR KATASTROFEN ME 21 DHJETOR

Prof. Dr. Jahja Kokaj;

Jahja Koka

 

Si studiues i fizikës dhe astronomisë ndiej obligim të them mendimin tim profesional lidhur me parashikimin e ndonjë katastrofe, kataklizmi apo ngjashëm që gjëja se do të ndodhe me datën 21 Dhjetor të vitit 2012. Ata që këto i ” parashohin” janë vetëm supozime të pa baza

shkencore që mos ti quaj mashtrime, nga se si duket edhe vet nuk din.

Edhe lidhur me  disa zëra të pa sqaruara që dëgjoheshin në vende të ndryshme të Botës patën shkruar, sidomos disa në Kosovë, shkrime duke frikësuar njerëzit.

Pra,  edhe për frikën që përhapet lidhur me datën 21 Dhjetor, 2012, deklaroj me përgjegjësi morale për atë që di dhe ndiej. Këto i bazoj në eksperiencën time apo studimet- dituritë shkencore 40 vjeçare që nga lëmit e Fizikës dhe astronomisë kam marrë në Universitetin Lomonosov (MGU) në Moskë, në institutin e shumë njohur MIT të SHBA dhe në Universitetin Carnegie-Mellon SHBA, ku isha post Doc dhe pastaj edhe ligjërues. Tani udhëheqë një projekt Amerikano-Kuvajtas që ka për qellim zbulimin e një dukurie me rendësi sa fundamentale- atomike aq dhe praktike.

Pra me tërë përgjegjësinë time them se nuk ka kurrfarë bazash shkencore një parashikim i cili frikëson njerëzit që gjëja se do të ndodhë katastrofa me datën 21 Dhjetor.

 

Të jam shumë i qarte: Katastrofat mundë të ndodhin kurdo  dhe në çdo moment. Meqë jo qindra,  por mijëra dhe mijëra astroide dhe meteor mundë të formojnë trajektore të lëvizjes duke u përplase në Tokë. Trajektoret e tyre para rënies në tokë ka mundësi teorike që edhe mundë të parallogariten, dhe se me anë të tufave laserike mund ti copëtojmë dhe bëjmë të pa rrezikshme. Por ka mundësi që edhe mos ti detektojmë fare para ardhjes së tyre në Tokë.

Çështja është se askush nuk ka paraparë ndonjë ardhje të tyre në tokë në ditën e përmendur.

Pra,  të përfundoj:

Nuk përjashtohet mundësia teorike që mund të ndodhin fatkeqësi kozmike,  atmosferike apo tokësore sot, nesër, pas nesër apo kurdo, përfshirë edhe datën 21 dhjetor e më vonë. Por,  çështja është që parashikimet që përmenden dhe për të cilat shkruhet me pompozitet,  nuk kanë bazë logjike e as shkencore.

 

Dihet që në këtë vit jemi në periodën 11 vjeçare ku stuhitë diellore janë jashtëzakonisht të mëdha. Ato parashihen me metoda të ndryshme. Një nga ato janë observatorët mionik. Në institutin tonë kemi një nga katër, që gjithsejtë gjenden në sipërfaqen tokësore.

Për çdo sekondë lirojmë të dhëna (mundë të shihen në internet) që tregojnë aktivitetin e jashtëzakonshëm të stuhive diellore të këtij viti.

Por këto stuhi nuk do të bëjnë kataklizma. Ato mundë të vrasin astronaut nëse ata gjenden jashtë atmosferës, apo mundë të paralizojnë sistemet e GPS-sit, apo sinjale të ngjashme nga të cilat varet teknologjia bashkëkohore informative. Pra stuhitë në fjalë mund të shkaktojnë dëme kolosale materiale-financiare apo transaksioneve bankare që bëhen në mënyrë elektronike e ngjashëm, por kurrsesi katastrofa apo katalkizma të cilat “profetizohen” apo frikojnë njerëzit të pafajshëm.

 

 

 

Prof. Dr. Jahja Kokaj, profesor ndërkombëtar i fizikes dhe astronomisë.

Është profesor i Universitetit Amerikan në Kuvajt, ku aktualisht punon e ku është themelues i tri laboratorëve shkencore si dhe Observatorit të parë në Universitetin e Kuvajtit.

Është një nga bashkë formuesit e Forumit dhe Institutit gjithëkombëtarë Alb – Shkenca,(IASH)  në të cilin gravitojnë me punën e tyre shkencore më se 2.000  shkencëtarë nga tëre Bota . Ka themeluar degën Fizike të IASH në Tiranë, Prishtinë dhe në Shkup . Aktualisht është drejtor dhe koordinator i IASH për Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni.