Wednesday, June 5, 2024
AktualeLajme

AKR takim me gazetarë

Dega e AKR-së në Gjakovë të merkuren ka prezantuar para medieve vlerësimet e veta për Raportin Financiar të Komunes se Gjakoves per periudhen kohore Janar-Qershor 2013, Transparencen dhe Qasjen ne dokumentet zyrtare në Komunen e Gjakoves si dge shqetesimet rreth zbatueshmerise se rekomandimeve te Komisionit per banesat me karakter social, si dhe puna rreth themelimit te keshillave lokale.

AKR  Bazuar në raportin e auditimit për pasqyrat vjetore financiare të Komunës së Gjakovës për vitin 2012 dhe raportin financiar të prezantuar për periudhën Janar-Qershor 2013, Shpetim Rudi tha se :” Subjekti ynë politik konstaton se kemi të bëjmë më një keqmenaxhim të buxhetit komunal për vitin 2013, planifikim jo të mirë të projekteve, inkasim të pamjaftueshëm të të hyrave vetanake dhe mungesë të transparencës posaçërisht te prezantimi i shpenzimeve për projektet kapitale. Të gjitha këto sjellin si pasojë mospërmbushjen e objektivave të parapara e me këtë edhe stagnim dhe mosrealizim të projekteve zhvillimore të komunës sipas dinamikës së përcaktuar”.

Ne lidhje me Transparencen dhe Qasjen ne Dokumentet Zyrtare ne Komunen e Gjakoves, foli Ali Tafarshiku – antar i Kryesise se Deges i cili ngriti shqetësimet e AKR-se ne lidhje me raportet e fundit te OJQ-ve,ndersa sa i takon punes se Komisionit per Banesa sociale, asambleisti Dritan Meqa tha se qe 3 vite  Komuna nuk zbaton rekomandimet per  banesat sociale. Vërejtje kishte edhe per interferimet ne punen e komisionit per themelimin e keshillave lokale sidomos ne fshatrat e Komunes se Gjakoves.