Friday, April 26, 2024
Të përgjithshme

Arrijnë Insulinat e Janarit

Në Qendren Kryesore të Mjekësisë Familjare në Gjakovë ka filluar shpërndarja e insulinave për muajin e shkuar. Edhe me këtë rast ka mungesë për një sasi të insulinës Levemir. Ndryshe Diabetikët që  shfrytëzojnë insulinën  këtë muaj janë të detyruar që të sjellin raportin e ri nga specialist. Kjo ngjan dy herë në vit duke rifreskuar raportin mbi llojin dhe sasinë e insulines.  Raporti i  parë dorëzohet  në Janar-Qershor dhe raporti dytë Qershor- Dhjetor. Aktualisht në Qendrën Kryesore të  Mjekësisë familjare në Gjakovë janë 1 mijë e 95 pacientë me diabet  që cdo muaj tërheqin insulinën.       

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *