Sunday, April 28, 2024
Aktuale

Mamografia mobile po qëndron në Gjakovë

mamografia-mobileNë kuadër të fushatës për të ndihmuar gratë dhe vajzat ne diagnostikimin e hershëm të kancerit të gjirit përmes aparatures shumë  moderne,  Mamografi Mobil, tashmë do ta shtrijë aktivitetin e vet edhe në Gjakovë. Vizitat e grave në këtë aparaturë, fillojnë nga data 2 shtator, e sipas vendimit të Ministrisë së shëndetsisë në bashkëpunim me komunen, mamografi mobil do të vëndoset tek Sahat Kulla, gjegjësisht pranë Qendres kryesore të Mjekësisë Familjare në Gjakovë.

Stafi i Mamografit i fton gjitha gratë dhe femrat e komunes sonë, që ta shfrytëzojnë prezencen e  kesaj aprature dhe të bëjnë këtë vizitë apo kontroll falas. Mamografi do të qëndrojë në Gjakovë një muaj, ndërsa në të preferohet të kontrollohen të gjitha femrat mbi moshën 40 vjeq, të cilat nuk kanë realizuar vizita mamografike për më shumë se një vit.