Saturday, June 8, 2024
AktualeGjakova Presss

Maturantët gjakovarë 58.38 % pozitiv në Maturen Shtetërore

matura rezultatetRezultatet e Testit të Maturës për shkollat e mesme të komunës së Gjakovës flasin për sukses në rritje. Në bazë të këtyre rezultateve del se maturantët gjakovarë kanë qenë dukshëm më të suksesshëm sesa vitin e kaluar, ndërsa rritja e suksesit është vërejtur pothuajse në të gjitha shkollat e komunës sonë.
Sipas rezultatit të përgjithshëm nga 1 mijë e 950 maturantë që i janë nënshtruar tekstit 1 mijë e 138 e kanë kaluar atë ndërsa vetëm 812 nxënës kanë dalur me rezultat negativ. Në përqindje, kalueshmëria e testit në nivel komunal është 58.38 %, dukshëm më lartë sesa e vitin e kaluar që ishte rreth 50 %.
Shkolla e mesme e Muzikës “Prenk Jakova” dhe Kolegji “Mehmet Akif” janë dy shkolla që kalueshmërinë e kanë pasur 100 %, të pasuara nga Gjimnazi “Hajdar Dushi” me 86.35 %, Gjimnazi “Asllan Berisha” me 81.3 %, “Gjon Nikollë Kazazi” me 72.3 % e të tjera.
Shkolla me përqindjen më të ulët të kalueshmërisë është shkolla “Nexhmedin Nixha”, me 13.8 %, por duke pasur parasysh se vitin e kaluar kjo shkollë përqindjen e kalueshmërisë e ka pasur vetëm 2 %, atëherë del se rezultati i sivjem është shumë herë më i lartë.