Thursday, June 6, 2024
Aktuale

Pak aplikues për grande në bujqësi

korrjeProdhuesit bujqësor nga  komuna e Gjakovës  më së paku kanë aplikuar për  fazën  e parë për mbështetje të projekteve për zhvillim rural-grante nga fondi prej 23 milionë eurove që Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural ka planifikuar këtë vit. Aplikimi është mbyllur për tri masat mbështetëse, që ka të bëjë me prodhimin, pastaj me  diversifikimin e fermave dhe turizmin rural si dhe për  ujitjen e  tokave bujqësore. Nga regjioni i Gjakovës kanë aplikuar vetëm 101 fermer që si numër aplikuesish  është gati përgjysmë më i vogël  me regjionin e Mitrovicës, Pejës, Prizrenit e komunave tjera. Kjo tregon për një mosinteresim të fermerëve gjakovarë për të aplikuar dhe  përfituar grande nga ministria e bujqësisë dhe për të shtuar prodhimtarinë bujqësore, apo për mos informim të mjaftueshëm. Nga raporti i Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë, që e implementon programin, numri total i aplikimeve në fazën e parë, për të tri masat e cekura me lartë  në nivel vendi është 1 mijë e 618.

Ndërkohë po vazhdon aplikimi deri më 25 prill për skemën e subvencioneve, si dhe për projektet e zhvillimit rural , që ka të bëjë me përpunimin e prodhimeve bujqësore. Të shpresojmë se në këtë grand do të aplikojnë shumë më tepër fermerë nga komuna e Gjakovës. Ndryshe, në ditët në vazhdim pritet të fillojë vlerësimi administrativ i aplikimeve si dhe më pas kontrollet në terren.  Çdo proces i vlerësimit dhe kontrolleve në terren do të jetë transparent, dhe ministria e Bujqësisë do të publikojë në kohë përfituesit e mundshëm si dhe ata final.