Tuesday, June 4, 2024
Të përgjithshme

Ta pastrojmë lumin Erenik!

Nga e hëna fillon aksioni për pastrimin e lumit Erenik. “Lumi na takon të gjithëve, andaj duhet që bashkë të kontribojmë për largimin e  mbeturinave”, është ftesa për vullnetarët. Aksioni do të filloi me krasitjen  e degëve të drunjëve  përgjatë lumit Erenik nga punëtorët e KRM “Çabrati” e pastaj   pastrimi  do të vazhdoj me 24 maj me pastrimin e lumit nga  Vullnetarët e  OJQ-ve. Organizatorët “Për Gjakovën e pastër” thonë se secili vullnetar do të pajiset me dorëza, maskë, qese për mbledhjen e mbeturinave dhe kontejnerë. Gjithashtu për të gjithë pjesëmarrësit shujta është e siguruar. Ata ftojnë të rinjtë vullnetar që ti bashkohen  aksionit të  madh për pastrimin e lumit Erenik!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *