Ngjyrosen rrethojat e Urave

Në kuadër të  fushates “Të pastrojmë  Kosoven”  ekipi lokal në Gjakove organizon një aktivitet që  ka të bëjë  kryesisht me ngjyrosjen e rrethojave të  të  gjitha urave në qytet.  Sipas koordinatores Eranda Kumnova Baçi, këtë aktivitet do ta realizojnë  artistët piktorë të Gjakoves në bashkepunim me FSK –në  dhe disa të rinjë  vullnetarë.