Wednesday, October 4, 2023
Lajme

Qëndrimi mujor në çerdhe nga 30 në 35 euro

kopshtiPrindërit që kanë fëmijët nëpër kopshtet e komunës do të paguajnë nga pesë euro më shtrenjtë shërbimet mujore për ditimin e fëmijëve. Bordi i drejtorëve të Kuvendit Komunal të Gjakovës në mbledhjen e fundit  ka aprovuar  kërkesën  Çerdhes së Fëmijëve “Ganimete Terbeshi”, për ngitje të çmimit për ditim të fëmijëve nga 30   në 35 euro.