Sipas regjistrit 5.763 të papunë

Përmes Qendrës Regjionale për Punësim në Gjakovë, gjatë 3 muajve të parë të këtij viti, entet dhe institucionet e ndryshme kanë kërkuar të punësojnë 47 persona, 23 prej të cilëve femra, ndërkaq vetëm gjatë muajit të kaluar janë paraqitur 103 punëkërkues të rijnë, 22 më shumë se një muaj më parë. Në fund të muajit mars, numri i tërësishëm i punëkërkuesve të regjistruar në këtë Qendër, ka arritur  në 5 mijë e 763, prej të cilëve 2 mijë e 525 femra.

Karakteristikë e fillim-vitit 2013 është e dhëna se, për ndryshim nga ritmi i vogël i punësimit vitin e kaluar, të personave me kualifikim superior, gjatë dy muajve të parë të këtij viti, entet dhe organizatat e ndryshme, kanë kërkuar të punësojnë madje 28 fakultetlinjë. Por, një trend i tillë nuk ka vazhduar edhe gjatë muajit mars, kur për këtë kategori të t’papunësh nuk është krijuar asnjë vend i lirë pune.