Thursday, June 6, 2024
Lajme

Gjakova dikur qytet industrial, cili është modeli Austriak

Austria debatNga Austrian -Kosovo Society dhe UBT, në bashkëpunim me Ministrinë e Tregtisë dhe të Industrisë së Republikës së Kosovës, në Gjakovë është organizuar promovimi i sektorit të industrisë në Kosovë, bazuar në modelin austriak. Qëllimi I këtij organizimi ishte përmirësimi i zhvillimit ekonomik në Kosovë, si dhe intensifikimi i bashkëpunimit Austri-Kosovë në fushën e promovimit të zhvillimit ekonomik në sektorë.
Kryetarja e Komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari Lila, fillimisht ka potencuar kontributin e Austrisë që nga koha e luftës në Kosovë dhe gjatë viteve të konsulidimit të shtetit. E para e Komunës ka theksuar se Gjakova ka qenë krenare për ekonominë dhe qeverisja lokale në vazhdimësi është duke u angazhuar që të krijoj politika zhvillimore për rikthimin e gjendjes së dikurshme, duke e bërë Gjakovën një vend atraktiv dhe të vlefshëm për tu investuar. Në këtë kontest, kryetarja Mimoza Kusari Lila ka potencuar iniciativat ndërmarrëse, duke u fokusuar edhe tek Zona Industriale, gjithnjë duke synuar edhe në forcimin e kapaciteteve të mikrobizneseve, duke sjellur në këtë rast shembullin konkret të Komunës, e cila në këtë vit edhe ka krijuar sistemin e granteve si e para në Kosovë në mbështetje të bizneseve. Si fokusim i mundësive shumë të mira zhvillimore, kryetarja Kusari Lila ka potencuar edhe ndërlidhjen e rrugëve ndërkufitare me Shqipërinë, e që si një komunë me brez të gjerë kufitar duhet të kthehet në përparësi dhe mundësi bashkëpunimi dhe zhvillimi.
Prof. dr. Edmond Hajrizi, rektor në UBT, ka vënë në spikamë se qëllimi i takimit të sotëm është që sa më shumë ti ofrohemi komunitetit, pasi Gjakova dikur kishte potenciale industriale, e që këtë mundohemi ta rikthejmë prapë, ku edhe kemi kryer studime fizibilteti që konfirmojnë një potencial shumë të mirë të Gjakovës.
Nga ana tjetër, Gynter Fehlinger, kryetar i Shoqatës Austriako-Kosovare dhe Skender Thaqi kanë folur para afaristëve të pranishëm për mundësitë zhvillimore në disa lëmi, me theks të veçantë për kapacitetet turistike që ka Gjakova.
Përfaqësuesit e komunitetit të biznesit nga Komuna e Gjakovës, kanë njoftuar panelistët me ndryshimet pozitive që kanë ndodhur gjatë dy viteve të fundit në përmisimin e klimës së të bërit biznes, lehtësirave të krijuara nga Komuna dhe gjithashtu kanë shfaqur besimin që me këtë angazhim, Gjakovës do ti rikthehen potencialet prodhuese dhe zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik.(ZPI e KK Gjakovë)